Friday, 05/06/2020 - 00:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lương Phú

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ, KHOA HỌC CUỐI HỌC KÌ II LỚP 5

Trường TH Lương Phú

ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ LỚP 5

NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian: 35 phút

Họ và tên:............................................................................ Lớp:......................

Điểm

Lời nhận xét của Thầy, cô giáo

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Câu 1. (1 điểm) Cụm từ “ nghìn cân treo sợi tóc” diễn tả tình thế hiểm nghèo của nước ta vào thời gian nào?

A. Sau Cách mạng tháng Tám                        B. Trước Cách mạng tháng Tám   

C. Cuối tháng 12 – 1946                                 D. Khi Pháp gửi tối hậu thư

Câu 2. (1 điểm) Chiến dịch Điên Biên Phủ thắng lợi vào vào thời gian nào?

    A.  7- 6-1954.                                    B  . 9-5-1954.

  1.  17-5-1954.                                   D. 7- 5 -1954.

Câu 3. (1 điểm) Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” ?                            

A. Vì diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.

B. Vì diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.

C. Vì tầm vóc vĩ đại của  chiến thắng.

D. Vì quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu.

Câu 4. (1 điểm) Nêu những điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri về Việt nam?

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5. (1 điểm) Vì sao nói ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................Câu 6.  (1 điểm) Ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á là:

          A. Công, nông nghiệp                         B.  Nông nghiệp

          C. Công nghiệp                                    D. Thủ công nghiệp

Câu 7. (1 điểm) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Phi                            B. Châu Mĩ

C. Châu Đại Dương                D. Châu Âu

Câu 8. (1 điểm) Châu Nam Cực có khí hậu như thế nào ?

A. Nóng ẩm                   B. Mát mẻ       C. Lạnh nhất trên thế giới.   D. Khí hậu khô

Câu 9 . (1 điểm) Kể tên các châu lục và các đại dương trên thế giới?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Câu 10. (1 điểm) Vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Trường TH Lương Phú

HƯỚNG DẪN CHẤMKIỂM TRA

CUỐI HỌC KỲ II; MÔN LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ LỚP 5

NĂM HỌC 2016-2017

Câu 1. A(1 điểm)

Câu 2. D (1 điểm)

Câu 3. C (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

    Hiệp định Pa- ra qui định: Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam; phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt nam; phải chấm rứt dính líu quân sự ở Việt nam; phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam

Câu 5: (1 điểm)

               Nói ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta, vì:

- Đó là ngày quân ta giải phóng Sài Gòn.

- Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

- Đất nước được thống nhất, độc lập.

Câu 6. b (1 điểm)

Câu 7. a (1 điểm)

Câu 8. c (1 điểm)

Câu 9: (1 điểm)

Kể tên các châu lục và các đại dương trên thế giới?

- Châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại dương và châu Nam Cực.

- Đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

Câu 10: (1 điểm)

Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới vì:

+ Châu Phi nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, lại không có biển ăn sâu vào đất liền.

+ Giữa châu lục có đường xích đạo đi qua.

+ Đai bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa-van.

Trường TH Lương Phú

ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN: KHOA HỌC LỚP 5

NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian: 35 phút

  Họ và tên..........................................................................lớp...........

Điểm

Lời phê của Thầy cô

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) Để sản xuất ra muối biển từ nước biển, người ta sử dụng phương pháp nào?

A. Lọc                   B. Lắng                  C. Chưng cất               D. Phơi nắng

Câu 2: (1 điểm) Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là gì?

A. Mặt trời            B. Mặt trăng          C. Gió                          D. Cây xanh

Câu 3: (0,5 điểm) Hợp tử phát triển thành gì?

A. Hạt                   B. Quả                   C. Phôi                         D. Cây

Câu 4: (1 điểm) Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

A. Sự thụ phấn     B. Sự thụ tinh        C. Sự sinh sản          D. Sự kết trái

Câu 5: (1 điểm) Khi nào hổ con có thể sống độc lập?

A. Từ một tháng đến một năm rưỡi.

B. Từ hai tháng đến một năm rưỡi.

C. Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi.

D. Từ hai năm đến hai năm rưỡi tuổi.

Câu 6: (0,5 điểm) Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

A. Mèo                B. Trâu               C. Chó                              D. Lợn

Câu 7: (0,5 điểm) Tài nguyên thiên nhiên là gì?

A. Là những của cải do con người làm ra để sử dụng cho lợi ích của bản thân và

cộng đồng.

B. Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên con người khai thác và sử

dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng.

C. Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên con người khai thác và sử

dụng chúng cho lợi ích của bản thân

D. Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên con người khai thác và sử

dụng chúng cho lợi ích của cộng đồng.

Câu 8: (1 điểm) Điều gì sẽ xảy ra khi có quá nhiều khói, khí độc thải vào không khí?

A. Không khí trở nên nặng hơn.

B. Không khí bị ô nhiễm.

C. Không khí chuyển động.

D. Không khí bay lên cao.

Câu 9: (0,5 điểm) Yếu tố nào nêu dưới đây có thể làm ô nhiễm nước?

A. Không khí.             B. Nhiệt độ.               C. Chất thải                 D. Mưa đá.

Câu 10: (0,5 điểm) Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của ai?

A. Cảnh sát môi trường.

B. Nhân viên môi trường.

C. Mọi người trên thế giới .

D. Các bác lao công.

II. Tự luận: (2,5 điểm)

Câu 1: (0,5điểm) Nêu đặc điểm sinh sản và nuôi  dạy con của hươu?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Câu 2: (1 điểm) Em có nhận xét gì về màu sắc, hương thơm của hoa thụ phấn nhờ gió, hoa thụ phấn nhờ côn trùng?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………

Câu 3: (1 điểm) Kể tên một số thành phần của môi trường?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Trường TH Lương Phú

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA

CUỐI HỌC KỲ II; MÔN: KHOA HỌC LỚP 5

NĂM HỌC 2016-2017

I. Trắc nghiệm: (7,5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Đáp án

D

A

C

A

B

D

B

B

C

C

Điểm

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5

điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

II. Tự luận: (2,5 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm)

- Hươu thường mỗi lứa đẻ 1 con. Hươu con vừa sinh ra đã biết đi và bú mẹ. Hươu mẹ chăm sóc và nuôi con rất chu đáo. Khi hươu con được khoảng 20 ngyaf tuổi, hươu mẹ dạy con tập chạy.

Câu 2: (1 điểm)

 - Hoa thụ phấn nhờ côn trùng: Thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm, mật ngọt…hấp dẫn côn trùng.

- Hoa thụ phấn nhờ gió: Không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có.

Câu 3: (1điểm)     

  Môi trường bao gồm những thành phần tự nhiên và những thành phần do con người tạo ra (nhân tạo).

  • Thành phần tự nhiên như địa hình, khí hậu, sinh vật ( thực vật, động vật, con người), nước, không khí...
  • Thành phần do con người tạo ra như làng mạc, thành phố, công trường, nhà máy,…


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 50
Tháng 06 : 152
Năm 2020 : 5.384