Hưởng ứng ngày sách và bản quyền thế giới, được sự chỉ đạo của PGD&ĐT Phú Bình. Hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2018 trường TH Lương Phú tổ chức ngày hội đọc sách. Nhằm giới thệu ...